ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง "อยู่อย่างไรให้เป็นสุข" โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ

 มูลนิธิสพก.    15 ต.ค. 2554

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และชมรมธรรมจริยะ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ฟังบรรยายธรรม เรื่อง "อยู่อย่างไรให้เป็นสุข" โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต อ. แก้งคร้อ จ. ชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

มีกาแฟของว่าง อาหารบริการก่อนเริ่มงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ สถานที่ฟังธรรมอยู่ในอุทยานเบญจสิริ

กรุณาโทรสำรองที่นั่งได้ที่ 086-787-3969. 02-6611284-7
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

หลังจบการบรรยายธรรม มีการแจกหนังสือ "ฉลาดทำใจ" เขียนโดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล และแจก CD ที่บรรยายโดยพระอาจารย์ไพศาล ในหัวข้อ "เผชิญความตายด้วยใจสงบ"
  3,544 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย