ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม โลกุตรปัญญา เพื่อสู่ดวงตาเห็นธรรม

 thumboon.com  

ศูนย์โลกุตตรธรรมแห่งประเทศไทย

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรม โลกุตรปัญญา เพื่อสู่ดวงตาเห็นธรรม

ณ วัดกระโจมทอง กุฎิที่20 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11130

เรียนฟรี! ทุกวันอาทิตย์ ช่วงเวลา 13.00น. - 18.00น. รับหนังสือ และซีดีธรรมะฟรี!

วิทยากรบรรยายโดย พระอาจารย์เมธา ชาตเมโธ

ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่พัก พร้อมอาหาร สำหรับญาติโยมที่ต้องการเดินทางมาพักแรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
หากญาติโยมต้องการมาพัก กรุณาแจ้งความจำนงค์ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ จัดสถานที่เตรียมไว้ต้อนรับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081 4761455


หัวข้อสนทนาธรรมที่น่าสนใจ อาทิเช่น
* โลกุตรธรรมคืออะไร? * ดวงตาเห็นธรรม
* ปริญญาตายก่อนตาย 4 ขั้น * บุญสูงสุดคืออะไร?
* ไม่เชื่อเรื่องหลังตายก็ทำบุญได้ * การปฎิบัติธรรมคือทำอะไร?
* พระพุทธเจ้าเปิดโลกอย่างไร? * วิญญาณอัตตาไม่ใช่พุทธ
* กรรมในพุทธศาสนา * การเวียนว่าย และพ้นเวียนว่าย
* การเปลี่ยนภพชาติ และสิ้นภพชาติ * วิชชา8 วิชชา3 อภิญญา6 ไม่ใช่พุทธ
* จุดหมายชาวพุทธคืออะไร? * พระพุทธเจ้าเป็นชาวเผ่ามองโกล
* ตื่นเถอะชาวพุทธหลุดจากพรามณ์เสียที * มนุษย์มาจากไหน?ศูนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย เผยแผ่หลักสูตรธรรมะ โลกุตรธรรม โดย พระอาจารย์เมธา ชาตเมโธ วัดกระโจมทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.วัดชลอ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร.๐๘-๑๔๗๖-๑๔๕๕

Bloger ของ ศูนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย ตามลิงค์นี้นะครับ
http://ศูนย์โลกุตรธรรม.blogspot.com


โปรดบอกข่าวต่อๆไปด้วยได้บุญมาก เจริญพร https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ศูนย์โลกุตรธรรมแห่งประเทศไทย

3,773


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย