ขอเชิญชวนร่วมเดินทางและทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระอุปคุต 27-28 พ.ค. 54

 polar747    20 พ.ค. 2554

ขอเชิญชวนร่วมเดินทางและทอดผ้าป่าสามัคคี สร้าง "พระอุปคุต" (พระอรหันต์ผู้ยังมีชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงพุทธทำนายไว้ว่า จะทรงเป็นพระอรหันต์ที่คอยดูแลพระศาสนาของพระองค์ให้ดำรงครบ ๕,๐๐๐ ปี) และศาลาประดิษฐาน ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ชาวประจวบฯ

ค่าโดยสารและที่พัก 1,000 บาทเท่านั้น ไปกับแบบญาติธรรมนำกันไป ... บุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่และอานิสงฆ์มาก! โทร. คุณปลา 02 6102366 คุณโย 02 6102376

http://www.dmgbooks.com/press/?p=6742
  3,399 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย