ขอเชิญร่วมบุญในวาระมหามงคล "สมโภชพระมหาเจดีย์" และหยั่งรากหน่อพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ จากประเทศศรีลังกา

 สะพานบุญ  

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมบุญงานฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์ชัยยะมงคล ณ วัดดอยม่อนนครธรรม จ.ลำพูน
ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จาก 4 มหาเจดีย์สถานอันเก่าแก่ อันประกอบด้วย
1)พระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกา
2)พระธาตุพนม จ.นครพนม
3)พระมหาธาตุ จ.นครศรีธรรมราช
4)พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีหยั่งราก หน่อพระศรีมหาโพธิ์ตรัสรู้ จากประเทศศรีลังกา

จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีเมตตาและจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพในวาระอันมหามงคลนี้
ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 334-489105-0
ชื่อบัญชี วัดศรีบุญเรือง (เพื่อบูรณะวัดดอยม่อนร้าง)

🙇จงโปรดร่วมกันเป็นสะพานบุญ โดยการบอกต่อบุญนี้ให้แก่กัลยาณมิตรญาติธรรมของท่านโดยถ้วนหน้า
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Chammadhevi/

ขอพระบารมีแห่งพระแม่เจ้าจามเทวี ได้โปรดคุ้มครองรักษาอวยชัยให้แก่ทุกท่านเทอญ
อนุโมทนาสาธุ
🙏🙏🙏 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/Chammadhevi/

3,822


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย