กฐินสามัคคีพระธาตุแท่นคำ พ.ศ.๒๕๖๕

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    18 ต.ค. 2565

กฐินสามัคคีพระธาตุแท่นคำ พ.ศ.๒๕๖๕
วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
วันอมริสสโชค ราชาโชค ขึ้น ๕ ค่ำ เดือนยี่ (๑๒)
สืบสานประเพณีบุญกฐิน บุญใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา
🙏
ร่วมพัฒนาก่อสร้างเสนาสนะถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา
๑.ขยายฐานบริเวณโดยรอบพระธาตุแท่นคำด้านทิศตะวันออก โดยรอบองค์ท้าวเวสสุวรรณมหาราช และทางขึ้นเพื่อรองรับงานปั้นองค์พญานาคราช ๒ องค์ขนาดใหญ่ในอนาคต (เทพื้นคอนกรีตจำนวน ๓๕๐ ตรม.งบประมาณก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)
อานิสงค์ “การสร้างพื้นให้วัด ทรัพย์ไม่ทรุด รวยตลอด รวยขึ้นไม่มีลง ขึ้นชื่อว่า ความทรุดต่ำ ทรุดตัวลงจะไม่มี สำหรับคนสร้างพื้น เพราะพื้นมันหนัก..ใช่ไหม บุญใหญ่จริงๆ” 🙏โอวาทธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
🎉🎊🎉
กำหนดการ
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี
การแสดงพื้นเมืองล้านนา
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๒๙ น.เจ้าภาพทุกสายบุญตั้งขบวนแห่องค์กฐินรอบ
องค์พระธาตุแท่นคำ พิธีถวายผ้ากฐิน บริวารกฐินสามัคคี
สงฆ์พิธีอนุโมทนา....
เวลา ๑๑.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ สามเณร
เลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าภาพคณะศรัทธา
🙂เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ได้ที่บัญชีวัด
๑.ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
๒.ธนาคารออมสิน สาขาลี้
ชื่อบัญชี วัดแท่นคำ
เลขที่บัญชี 020385227804
เจ้าภาพผู้ประสงค์ใบอนุฯแจ้งในInbox หรือเพิ่มLine ด้วยเบอร์ 0935155818 (พระปลัดณัฏฐกิตติ์ เจ้าอาวาสฯ👷♂️ คณะกรรมการวัดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
ผู้บริจาคโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้รับลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฐานะการงานกิจการมั่นคงด้วยบุญนี้...🏡
สาธุ


สาธุ


  3,515 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย