เชิญร่วมทำบุญกันได้นะคะแต่จิตศรัทธาคะ สร้างอุโบสถ เป็นบารมียิ่งนัก

 aofjung2in1  

เชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้มาร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างอุโบสถ
และสร้างพระประธานในอุโบสถ ถวายไว้ต่อพระพุทธศาสนา
เพื่อเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว
ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปขออนุโมทนาบุญต่อสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ด้วยอานิสงส์ ผลานิสงส์ของวิหารทานที่ท่านได้ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ และพระประธานในอุโบสถในครั้งนี้
ขออาราธนา พระบารมี ๓๐ ทัศ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เสด็จนิพพานไปแล้วมากยิ่งกว่า
เม็ดกรวด เม็ดทราย ในท้องมหาสมุทรทั้ง ๔ สามารถโอนปัจจัยมาได้นะคะ ธนาคารไทยพาณิชย์-ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 407-435051-2 ชื่อ ดนุพงษ์ กลิ่นษร (สาขาเซ็นทรัล เวสต์เกต) สาธุบุญทุกๆท่านคะ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,641


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย