ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 0982925619    27 ม.ค. 2561

เนื่องด้วยวัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
ได้ทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนาทางเข้าวัดผิวเดิมเป็นดินแดงและฤดูฝนทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในการเดินทางมาทำบุญที่วัดและน้ำท่วมขังบ่อย จึงมีความประสงค์ที่จะก่อสร้างถนนแต่ทางวัดยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ที่เดินทางมาทำบุญ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและในอนาคต จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ดังนั้นทางวัด
จึงขอบอกบุญมายังท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระกรวิชญ์ โยธี สาขาสว่างแดนดิน บัญชีเลขที่ ๔๔๐-๐-๕๕๑๖๕-๒

พระปลัดกรวิชญ์ มหาปคุโณ ๐๙๘ – ๒๙๒๕๖๑๙


ที่มา : วัดสามัคคีวราราม บ้านหนองแปน ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

พระปลัดกรวิชญ์ มหาปคุโณ โทร: ๐๙๘ – ๒๙๒๕๖๑๙ ไลน์ไอดี : korawit_yothi
facebook: Phra Korawit Yothi http://www.PhraKorawit.com


  3,561 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย