ขอเชิญร่วมบุญปริวาสกรรม บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมและทำบุญตักบาตร

 phisanupong    27 ก.พ. 2561

ขอเชิญร่วมบุญปริวาสกรรม
บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรมและทำบุญตักบาตร
ณ. วัดทุ่งเนินพยอม(วัดป่าแฝก)
ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ ๗-๑๖ เมษายน ของทุกๆปี
กำหนดการ(ของทุกๆวัน)
เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารข้าวต้ม
เวลา ๐๙.๐๐ น. ตักบาตรพระสงฆ์เข้าปริวาสกรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายน้ำปานะ
เวลา ๑๙.๐๐ น. ถวายน้ำปานะ

วันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกๆปี
เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีสรงน้ำพระ
เวลา ๑๙.๐๐ น. เริ่มพิธีสะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา
                           เสริมสิริมหามงคล

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและนำ้ปานะ
ติดต่อ พระครูสุธรรมบุญเขต
๐๕๕-๖๒๕๐๓๙,๐๙๑-๘๓๒๒๕๕๗
๐๘๒-๗๗๓๙๐๘๕,๐๘๖-๑๙๙๘๙๓๘ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดทุ่งเนินพยอม(วัดป่าแฝก) ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย


  4,234 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย