เชิญร่วมสร้างโบสถ์วัดบึงสามพันบน

 พระอาจารย์สุพจน์    1 ก.พ. 2560

ขอเชิญร่วมสร้างโบสถ์ วัดบึงสามพันบน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งใกล้จะเสร็จแล้ว ยังขาดเจ้าภาพ ประตุโบสถ์ ๑ ช่องๆละ ๗๐,๐๐๐ บาท หน้าต่าง ๔ ช่องๆละ ๕๐,๐๐๐ บาท พญานาค ๒ ตัวๆละ ๓๐,๐๐๐บาท หรือใครจะบริจาคไม้เพื่อนำมาทำประตู-หน้าต่างโบสถ์ก็ได้ ทำบุญตามศรัทธาบริจาคโอนเงินที่ "กองทุนสร้างอุโบสถวัดบึงสามพันบน" ธ.กรุงไทย สาขาบึงสามพัน เลขบัญชี ๔๕๑-๐-๔๘๘๑๗-๓ หรือติดต่อสอบถาม พระอธิการ สุพจน์ จิรวฑฺฒโน เจ้าอาวาส โทร ๐๙๒ ๙๙๔ ๑๗๓๔ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,569 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย