เชิญร่วมสร้างบุญบารมี เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    15 ส.ค. 2561

ขอเรียนเชิญ/เจริญพร เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ ที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑
วัตถุประสงค์
- หล่อพระประธานปางมารวิชัย หน้าตัก ๒ เมตร
- สร้างฐานพระประธาน
- ซ่อมแซมถนนทางเข้าวัดสู่ลานพระธาตุเจดีย์ ความยาว ๑๑๑ เมตร
- วางโครงสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล (ศาลาพิธีข้างองค์พระธาตุเจดีย์แท่นคำ)
🔔เจ้าภาพแจ้ง รายชื่อประธาน กรรมการกฐินได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑
คณะกรรมการฯ จัดส่งฎีกากฐินฯให้ทางไปรษณีย์
ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบในกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร...

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ
กรรมการวัดฯ คณะเจ้าภาพสร้างพระประธาน
แจ้งรายชื่อกรรมการกฐิน ใน INBOX หรือ LINE (เพิ่มจากเบอร์โทร.0935155818)
ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน INBOX หรือ LINE
บัญชีร่วมสร้างบุญ


บัญชีร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑


ร่วมทำบุญ 1000 บาท

ขออุทิศบุญกุศลให้แก่นาคราช-วลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช-รวี อาณานุการ ที่เหลือ เจ้ากรรมนายเวร เทวดาอารักษ์กาย ผู้ถือบุญถือบาป ศัตรูที่คิดร้ายไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดี จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี เครือญาติ 9 ชั่วโคตร โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่และผู้ตายซับตายซ้อน ณ ที่บ้านและที่ทำงาน


  3,625 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย