ปริวาสกรรม

 puhenpai    1 พ.ย. 2561

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ขอเชิญชวนอุบาสก-อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะจารี
สู่วิถีแห่งการปฏิบัติเพื่อตัดรอยต่อแห่งการเกิดใหม่
ณ ที่พักสงฆ์มงคลธรรม บ.จำนรรจ์ ต.กระแชง อ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ
ระหว่างวันที่ 5-15 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕62
เสกคนให้เป็นพระ แจกธรรมะแทนเครื่องราง
สะสางความเห็นผิด ชำระจิตของตนให้ขาวรอบ
ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัย เห็นภัยในวัฏสงสาร
ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รักษามรดกธรรม
ติดต่อสอบถาม โทร. 095 249 2416
กรุณานำบริขารที่จำเป็นและของใช้ส่วนตัวมาด้วย
  3,671 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย