เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ

 พระไพโรจน์    7 พ.ย. 2561

เจริญพร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอบรมคุณธรรมเยาวชนเคลื่อนที่ตามโรงเรียนต่างๆ
ตอนนี้อาตมาภาพมีโครงอบรม คุณธรรม-จริยธรรม ตามโรงเรียนต่างๆทั่วไปหลายจังหวัด เช่น ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ เป็นต้น โดยเป็นการอบรม หนึ่งครั้ง/ต่อหนึ่งเทอม/ต่อหนึ่งโรงเรียน ใช้เวลาอบรมประมาณ 3 ชั่วโมงต่อหนึ่งโรงเรียน การอบรมแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายด้วยการแจกสมุดปากกาดินสอหรือแจกขนมไอศครีมกับเยาวชนร่วมไปถึงค่ารถและอื่นๆ

ติดต่อสอบถามได้ที่
พระไพโรจน์ กตธัมโม
วัดบึงบูรพา บ้านดอนหวาย ต.ศรีสุข
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
โทร. 0638216089

หรือบริจาคตามศรัทธาได้ที่
พระไพโรจน์ กตธัมโม
เลขบัญชี 4030266460
ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาเลย
  3,390 

  แสดงความคิดเห็น• ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชาวัตถุมงคล ““พระกริ่งมหาฤๅษี , พระปิดตาวาสนาดี” ซึ่งจัดสร้างโดย มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

• วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น โดย อ.เรณู ทัศณรงค์ 15-17 ก.ย.66 สาธุชนทั่วไป อายุตั้งเเต่ 18 ปีขึ้นไป

• "มีสติอยู่ คือภาวนาอยู่" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

• เมื่อประจักษ์ชัดด้วยตนเองว่าความสงบจากความคิดให้ความสุขอันเลิศเพียงใด เราก็จะกล้าละวางความยึดมั่นถือมั่นในความคิดทั้งปวง

• วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

• อานิสงส์สมาธิ ๓ ระบบ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย