ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองหล่อพระเกศโมลี สมเด็จพระพุทธชินราชสมเด็จองค์ปฐม

 s  

ร่วมเป็นเจ้าภาพแผ่นทองหล่อพระเกศโมลี สมเด็จพระพุทธชินราชสมเด็จองค์ปฐม แห่งแผ่นดิน 12 - 14 สิงหาคม 2554 โครงการสร้างพุทธอุทยานพระพุทธชินราชเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ โดย
มูลนิธิเพื่อแผ่นดิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี โครงการสร้างพุทธอุทยานพระพุทธชินราชเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ โดยมูลนิธิเพื่อแผ่นดิน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 566-4-58568-8 หรือ
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ
ชื่อบัญชีมูลนิธิเพื่อแผ่นดิน

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521-0-14153-5

โครงการสร้างพระพุทธชินราช - สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 18 เมตร  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : http://www.tamdee-for-king.net/news/td_frm_news_view.php?id=12

3,644


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย