อมรกรุ๊ป เชิญทุกท่านร่วม “อ่านตนเอง” ผ่านการบรรยายธรรมจาก พระพยอม กัลยาโณ ในกิจกรรม “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่ 139

 Amorngroup    24 ม.ค. 2562

อมรกรุ๊ป ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ส่งเสริมพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับ “ธรรมะวาไรตี้” ครั้งที่ 139 โดยนิมนต์พระนักเทศน์ชื่อดังระดับประเทศ พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว มาบรรยายธรรมในหัวข้อ “อ่านตนเอง” วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารอมร บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในงานยังมีการนำของดีขึ้นชื่อจากวัดสวนแก้ว มาจำหน่ายที่บริเวณลานหน้าโชว์รูม ชั้น 1 หารายได้สมทบทุนมูลนิธิสวนแก้ว เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและบุคคลยากไร้ อีกด้วย

จึงใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-939-0055 ต่อ 201 และ 503
  3,405 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย