ร่วมบุญซื้อสีทา องค์นาคปรก

 Sanloenoe    15 เม.ย. 2562

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ซื้อสีทา องค์พระปางนาคปรก สูง 6.69 เมตร กว้าง 5.59 เมตร และองค์พญานาคราช สูง 12.34 เมตร กว้าง 2.50 เมตร โดยมีรายละเอียดดั่งนี้
1.)ค่าสีค่าสีรองพื้น และ สีจริง 213,000 บาท
2) ค่าแรงช่างทาสี องค์ปฐมปางนาคปรก และพญานาคราช
บ145,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 358,000 บาท
โดยเปิดให้ร่วมบุญ ตามกำลังศรัทธา
สามารถร่วมบุญโดยตรงได้ที่
วัดป่าหนองโปร่งใหญ่ ต รุง.
อ.กันทรลักษ จ.ศรีสะเกษ

หรือ สามารถร่วมบริจาคโอนเงิน ผ่านบัญชี ธนาคาร ธกส ..
.เลขที่บัญชี 0200-488-933-66
ชื่อบัญชี .วัดป่าหนองโปร่งใหญ่

สาขา ถนน พระวิหาร บัญชีออมทรัพย์


ทุกท่านที่ร่วมบุญ ตั้งแต่ 200 บาท
จะได้รับใบอนุโมทนาบุญ ( กรุณาแจ้งรายละเอียด)
ติดต่อ ..คุณ ณรงค์ศักดิ์ ปิ่นทอง
โทร ...083.0591624
วัดป่าหนองโปร่งใหญ่ ..พระครูสุพัฒน์ศาสนคุณ .089.9714506/083.0592885
แบบร่าง


ช่างกำลังปั้น พญานาคราช


ร่วมบุญ


ร่วมบุญซื้อสีทา องค์พระ ให้ สมบูรณ์ ซึ่งยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก
จึงบอกบุญ ต่อผู้มีจิตศรัทธา ทั้งหลาย


บัญชีวัด ป่าหนองโปร่งใหญ่


  3,316 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย