ทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แ

 oreo1234  

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญใส่บาตรพระกรรมฐาน 15 รูป และ ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และซื้อเครื่องฟอกไต ให้ ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญฯ 57 แยก 3 -7 (ซ.วัดรวกบางบำหรุ) ถ.จรัญฯ บางพลัด กทม

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 เวลา 7.30 น

รายนามพระอริยสงฆ์ที่มาในงานมีดังนี้.................
หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ จ.สกลนคร ( วัดใหม่บ้านตาล)
หลวงปู่แปลง สุนทโร จ.สกลนคร (วัดป่าอุดมสมพร)
พระราชภาวนาพินิจ กทม ( วัดพุทธบูชา)
หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโร จ.เพชรบูรณ์ (วัดเขาเจริญธรรม ศิษย์หลวงปู่หล้า)
หลวงพ่อโสภณ โอภาโส จ.พระนครศรีอยุธยา ( ศิษย์หลวงปู่ชา สุภทฺโธ )
พระพิศาลศาสนกิจ(เยื้อน ขนฺติพโล) จ.สุรินทร์ ( ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
หลวงพ่อคำผอง ฐิตปุญโญ จ.นครราชสีมา (ศิษย์หลวงปู่ชา สุภัทโธ)
พระอาจารย์ทองปาน จารุวณฺโณ จ.ศรีสะเกษ ( ศิษย์หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล)
พระอาจารย์พงษ์ภิญโญ สญฺญโม จ.หนองบัวลำภู ( ศิษย์หลวงปู่แนน จ.ขอนแก่น)
พร้อมคณะพระอุปัฏฐากหลวงปู่ ครูบาอาจารย์ ที่เมตตามาร่วมในงาน

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554
เวลา 19.00 น - แสดงธรรมโดย พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ และปฏิบัติภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554
เวลา 7.30 น - พระสงฆ์ออกบิณฑบาต, เจริญพระพุทธมนต์ , ถวายภัตตาหาร, ถวายสังฆทาน
เวลา 9.30 น - แสดงพระธรรมเทศนาโดย หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปญฺโญ
เวลา 10.30 น - ทอดผ้าป่าสามัคคีปัจจัย: ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศล โอกาสวันแม่แห่งชาติ
และสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ราคา 9.5 ล้านบาท และเครื่องฟอกไตให้ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

ทำบุญสร้างอาคารผู้ป่วย
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่ 016-4-07801-8 ชื่อบัญชี กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน

ทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ :
โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช
เลขที่ 016-4-20015-2 ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิต โค-กระบือ

หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามได้ที่
ผศ.ยุวดี ชาติไทย (ร.พ.ศิริราช) โทร 089-816-4343,
คุณเกรียงไกร โสมนิล 089-897-8008

และส่งชื่อที่อยู่ของท่านมาที่ 02-528-5840 เพื่อรับอนุโมทนาบัตร
โปรดนำรถไปจอด ที่ร.ร.ดรวกและ วัดรวกบางบำหรุ
(เจ้าภาพได้เตรียมชุดสังฆทาน และผ้าไตรไว้แล้ว ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ปัจจัยที่ท่านร่วมทำบุญมาทั้งหมด จะนำถวาย
พระสงฆ์ทุกรูปที่มาในงาน และเข้ากองผ้าป่ามหากุศล)

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญ ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายพระราชกุศล 150 ตัว
ทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซื้อเครื่องฟอกไต ให้ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
(อาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง)

(พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ)

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2554 (ครบ 80 พรรษา) ที่จะถึงนี้ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล และร่วมสร้างบุญกุศลตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณยิ่งใหญ่ในชีวิตของทุกท่าน (บิดา-มารดา) ในวันสำคัญดังกล่าว ท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าสันตินิมิต จ.ศรีสะเกษ (ศิษย์ในหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล พระกรรมฐานในสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ได้เป็นต้นศรัทธาจัดทำโครงการ ไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศล เพื่อตอบสนองโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ โดยไปซื้อโค-กระบือจากโรงฆ่าสัตว์ซึ่งกำลังจะถูกฆ่า มอบให้แก่เกษตรกรซึ่งแจ้งความประสงค์ขอรับไปเลี้ยงดู

โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ได้บริจาคไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 364 ตัว
ในปีพ.ศ. 2553บริจาคไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จำนวน 374 ตัว จนถึงปัจจุบันนี้รวม 768 ตัว

ทั้งนี้ในพิธีรับ-มอบ มีคณะกรรมการอันได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต เป็นต้น เป็นผู้ดูแลเกษตรกรให้ทำตามสัญญาคือ ห้ามฆ่า ห้ามขาย ห้ามแลกเปลี่ยน โค-กระบือที่รับมอบไป ต้องดูแลจนโค-กระบือนั้นจนแก่ตายไปเอง

สำหรับปีนี้ จะมีพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ วัดป่ากมโลสานิตยานุสรณ์ จ.อุดรธานี ในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 จำนวน 150 ตัว

ซึ่งจะเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานในพิธี จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกุศลต่อชีวิตสัตว์ที่กำลังจะตาย ให้มีชีวิตรอดต่อไป
บุญกุศลที่ท่านทำนี้นับว่ายิ่งใหญ่มาก จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยทั้งปวง ทั้งนี้ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้น
ไถ่ชีวิตโค (วัว) ตัวละ 9,000 บาท, กระบือ(ควาย) ตัวละ 12,000 บาท (ราคาเฉลี่ยที่โรงฆ่าสัตว์ขายให้)
และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซื้อเครื่องฟอกไต ให้ร.พ.สว่างแดนดิน

ด้วยท่านพระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ท่านเมตตาเป็นผู้นำศรัทธาประชาชนสร้างอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อ
รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หอบหืด และโรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น ลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น
มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1500 ตารางเมตร มอบให้ร.พ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (เนื่องจากจำเป็นต้องใช้อาคารหลังนี้แต่ยังขอ
งบประมาณจากรัฐบาลไม่ได้) โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 9.5 ล้านบาท ด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์
ทองปาน จารุวัณโณ ท่านจึงพยายามจัดหาทุนทรัพย์มาดำเนินการสร้างจากศรัทธาประชาชน โดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่
14 สิงหาคม 2553 และจะเริ่มดำเนินการสร้างประมาณเดือนมิถุนายน 2554

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างอาคารดังกล่าว และซื้อเครื่องฟอกไตราคา เครื่องละ 440,000 บาท มอบให้ร.พ.สว่างแดนดิน ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2554 ณ บ้านเลขที่ 1805/11 ซ.จรัญ 57 กทม หรือร่วมบุญสร้างอาคารผู้ป่วยโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารชื่อ กองทุนทำบุญถวายพระกรรมฐาน และทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ชื่อบัญชี ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ดังกล่าวข้างต้น และโปรดช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
ผศ.ยุวดี ชาติไทย โทร 089-816-4343 ,
คุณเกรียงไกร โสมนิล โทร 089-897-8008

พร้อม แฟกซ์ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ ของท่านมาที่ 02-528-5840 ,
Email :yuwadee_Chadthai@yahoo.co.th เพื่อขอรับอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้

http://board.palungjit.com/f108/ใส่บาตรพระกรรมฐาน-ไถ่ชีวิตโคกระบือ-สร้างอาคารผู้ป่วย-วันอาทิตย์-21-สิงหาคม-2554-a-293397.html#post4746747


3,634


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย