ร่วมเป็นเจ้าภาพขัดแต่งองค์พระ และปิดทองสมเด็จองค์ปฐมชำระหนี้สงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ควนคำทอง จ.พัทลุง

 LucidDinendal    9 ก.ย. 2562

📌📌ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพขัดแต่งองค์พระ และปิดทองคำแท้สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๔ ศอก ชำระหนี้สงฆ์ ณ สำนักสงฆ์ควนคำทอง ม.๖ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 📌📌
#ซึ่งจะประดิษฐานเป็นพระประธานในการประกอบศาสนกิจต่าง ๆ ของสำนักสงฆ์ฯ เช่น เวียนเทียน ไหว้พระ เป็นต้น
✅✅✅ท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา….หรือร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหลักแต่ละส่วนขององค์พระ ดังนี้
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระพักตร์ (ใบหน้า) ขององค์พระพุทธรูป จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าทำให้หน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระอุทร (ท้อง) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระนาภี (สะดือ) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาทเชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอดและสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระเศียร (ศีรษะ) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าจะทำให้มีสติปัญญาและความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระอุระ (หน้าอก) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระหัตถ์ (มือ) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระบาท (เท้า) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ
⛔เจ้าภาพขัดตกแต่งและปิดทองพระปฤษฎางค์ (หลัง) จำนวน ๑ กอง ๆ ละ ๙,๙๙๙ บาท เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย
>>>>>>ท่านสามารถร่วมบุญสมทบปัจจัยปิดทอง ได้ที่เลขที่บัญชี ๔๐๓ – ๐๖๕๘๔๓ – ๗ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายขรรค์ชัย แก้วมุสิก (ปัจจุบันยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก)
***เจ้าภาพปิดทององค์พระ กองละ ๙,๙๙๙ บาท รับพระบูชา “พระไม้โพธิ์หนุนดวง (พระพิชัยสงคราม)” เป็นที่ระลึก ๑ องค์ (พระไม้โพธิ์หนุนดวง เป็นพระบูชาหนุนดวงประจำตัว จัดสร้างโดยหลวงพ่อวีระ (หลวงพ่อจิ๋ว) พระอาจารย์ใหญ่กรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับตามสายวัดพลับ (สมเด็จพระสังฆราช สุก ไก่เถื่อน) โดยท่านจะบรรจุชื่อ-สกุลและดวงชะตาราศีเกิดของแต่ละคนลงใต้ฐานพระล้อมด้วยยันต์พิชัยสงครามตามตำรา .....ท่านสามารถแจ้ง ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด ได้ที่ เบอร์ ๐๖๑ – ๙๖๕๙๗๙๑)
ติดต่อสอบถาม….
นายขรรค์ชัย แก้วมุสิก (บอล) โทร ๐๖๑ – ๙๖๕๙๗๙๑
นายพงษ์ศัลย์ ศัลยกำธร (ศัลย์) โทร ๐๘๕ – ๓๖๓๗๓๖๙
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อัพเดท เงินบริจาคร่วมุญเจ้าภาพขัดแต่งองค์พระฯครับ


• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• กรรมที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย

• งดเหล้าเข้าพรรษา

• ระฆังธรรม

• Zensora Mellow Me เปิดรับตัวแทนรุ่นแรกในการจำหน่ายแบบไม่ต้องสต็อกของ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย