วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔

 ooh3939  

กำหนดการ
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๕
เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ตั้งจิตอธิษฐานถวายเป็นพระราชกุศล ๘๔ พรรษา
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตั้งมั่นก้าวสู่พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑ – มกราคม ๒๕๕๕
ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
วันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๘.๓๐ น. - พระสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
- ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน
ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- สวดมนต์เย็นแปล
เวลา ๑๙.๓๐ น. - พระธรรมเทศนา พระมหาอนุชาติ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง
- ธรรมบรรยาย สนาทนาธรรม
เวลา ๒๓.๐๐ น. - พระสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติ พุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ศาลาการเปรียญ
- จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ๕ / ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
- ผู้ร่วมพิธี รับศีลพร้อมกัน
เวลา ๒๓.๑๐ น. - เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
เวลา ๐๐.๐๐ น. - พระสงฆ์อนุโมทนา ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
- ผู้เข้าร่วมพิธี กรวดน้ำ รับพร
- พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์
- ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญสติภาวนา จนรุ่งอรุณของปีใหม่
วันอาทิตย์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. - สวดมนต์เช้าแปล / เจริญสติภาวนา
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ทำบุญตักบาตรพระวันขึ้นปีใหม่ / ถวายภัตหารเช้า / พระธรรมเทศนา

*************
ปฎิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
เนื่องในวันมาฆบูชา
๔ – ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (๓ คืน ๔ วัน)
รับจำนวนผู้เข้าปฎิบัติ ๒๕ ท่าน
เริ่มเปิดรับสมัครผู้ปฎิบัติธรรม
ระหว่างวันที่ ๒๙ ม.ค – ๒๙ ก.พ ๒๕๕๕
(ติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายวิปัสสนา)

************
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุภาคฤดูร้อน
ระหว่าง ๖ - ๑๖เมษายน ๒๕๕๔
(ติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายอบรม)

***********

ติดต่อสอบถามได้ที่: สำนักงานส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๘-๗๘๘๓-๒๕๔๔
***************
โครงการปฎิบัติธรรมและอบรม
พุทธศักราช ๒๕๕๕
๑. โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
ระหว่างเดือนปลายเดือนมีนาคม –เมษายน ของทุกปี
๒. โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ใกล้ชิดพระศาสนา
ประจำทุกวันอาทิตย์
๓. โครงการสวดเจริญพระพุทธมนต์ ๑๒ ตำนาน
ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำทุกวันพระ
๔. โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน ตามนัยสติปัฎฐาน ๔
ประจำทุกวันสำคัญทางศาสนา
๕. โครงการถือศีลอุโบสถ ค้างวัด ๑ คืน
ประจำทุกวันพระตลอดพรรษา
๖. โครงการเรียนธรรมศึกษา
ประจำตลอดพรรษาและหลังพรรษา
๗. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน ประชาชนทั่วไป
ประจำทุกเดือน
๘. โครงการปฎิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี
ประจำทุกปี

***********************


3,625


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย