ต้องการปัจจัยด่วน ซื้อเหล็กสร้างอุโบสถ

 alex4964  

ภาพงานผูกเหล็กคาน-เพดาน
วันนี้ครับ 16 กันยายน 62
บอกบุญด่วน ต้องการปัจจัยด่วน
ซื้อเหล็กเส้น เพื่อทำคาน เพดานอุโบสถ
รายละอียดตามบิลล็อตที่ 2
เป็นจำนวนเงิน 94,225 บาท

ร่วมสร้าง อุโบสถเจดีย์มหาอุตม์
ทรงจตุรมุข บนดอกบัว กลางสระน้ำ
วัดวิหารห้องเดียว จ.ชัยนาท
สร้างมหาบุญ มหาบารมี

หาปัจจัยซื้อเหล็กตามนี้
เหล็ก RS 9 9 มิล จำนวน 500 เส้น
เหล็ก DB 12 มิลตรง จำนวน 175 เส้น
เหล็ก DB 16 มิลตรง จำนวน 37 เส้น
เป็นเหล็กที่ใช้ในส่วนคาน-เพดานบนนะครับ

ร่วมบุญถวายเหล็กเส้นสร้างอุโบสถ
เสริมความมั่นคงให้ชีวิต
สร้างทำตาข่ายฟ้า คุ้มครองดวงชะตา
ซื้อเหล็กเส้นสร้างคาน เพดานร่วมกัน
ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมา
นำสร้างบุญให้เห็น สำเร็จโดยทันที
บุญบริสุทธิ์ย่อมเป็นพลังที่บริสุทธิ์
เทพเทวาทั้งมวลย่อมอนุโมทนา

ปัจจัยที่ทุกท่านร่วมบุญมา
ล้วนเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์
ปรารถนาสร้างอุโบสถเจดีย์ให้สำเร็จ
ผมจะเป็นสะพานบุญที่ดีครับ
ให้อุโบสถหลังนี้ เป็นอุโบสถที่บริสุทธิ์
ที่ทุกคนร่วมกันสร้างให้สำเร็จ

สร้างมหาบุญ มหาบารมี
ร่วมบุญโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางระจัน
เลขที่บัญชี 439-026071-2
ชื่อบัญชี พระมหาชำนาญ สาสนสนธิ์
และ/หรือ นายทศพล เรืองบุณย์
กองบุญเพื่อสร้างอุโบสถวัดวิหารห้องเดียว

สามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาส พระมหาชำนาญ โทร 082-3645397
พระครูปลัดภาณวัฒน์ โทร 081-9132005
พราหมณ์ทศพล โทร 081-8254964

ขออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ
ดูความคืบหน้าการสร้างอุโบสถที่
https://www.facebook.com/thotsapol https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,995


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย