ทอดกฐินสามัคคี วัดศรีทวี (๒๐ ต.ค. ๖๒)
 watsritawee   18 ก.ย. 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑)
๑๙.๐๐ น. กองกฐินพร้อมกัน ณ ศาลาวัดศรีทวี
๑๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐิน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑)
๑๐.๐๐ น. คณะกฐินพร้อมกัน ณ วัดศรีทวี
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณร
คณะกฐินพร้อมพุทธบริษัทร่วมรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา
๑๓.๓๐ น. ถวายผ้ากฐิน
-พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

ประธานคณะกรรมการกฐิน
นางวิไลภรณ์ ไชยพานิช
ร้านสว่างโอสถ นครศรีธรรมราช

ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขานครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี : วัดศรีทวี
เลขบัญชี : ๘๐๑-๑-๔๑๕๐๙-๓

หรือสแกนคิวอาร์โค้ด “เติมบุญ” ผ่านแอปของ “ทุกธนาคาร”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งการบริจาคได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


ที่มา : watsritawee.org


คิวอาร์โค้ด "เติมบุญ" วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช


 เปิดอ่านหน้านี้  570 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย