ร่วมทอดผ้าป่าสร้างวัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ครั้งที่๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔

 s    11 มิ.ย. 2554

ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้าง วัดสวนป่าบุญฤทธิ์ ครั้งที่๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดป่าเชิงเลน

สามารถบริจาคได้ที่
วัดป่าเชิงเลน หรือทำบุญโดยผ่านบัญชี : ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย
ชื่อบัญชี : พระภัลลภ อภิปาโล (กองทุน วัดสวนป่าบุญฤทธิ์)
เลขที่บัญชี : ๑๔๓ ๐ ๑๐๓๕๙๐ (143-0-103590)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

วัดป่าเชิงเลน ซอยจรัลสนิทวงศ์ ๓๗

บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐๒ ๘๖๕๕๖๔๕-๖

email : watpachoenglane@hotmail.com

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,616 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย