เนื่องจากตอนนี้ทางวัดขาดน้ำใช้

 Nawapol19  

เนื่องจากวัดธรรมวราลังการ บ้านตอง ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งมาก จึงทำให้น้ำไม่พอใช้เพราะตามลำธารหนองน้ำก็แห้ง มีพระ แม่ชี ญาติโยมที่ไปปฏิบัติธรรม
จึงเห็นว่าควรเจาะบาดาล
เนื่องจากไม่มีกำลังปัจจัย วัดอยู่ห่างจากเมืองพอสมควรตั้งอยู่เชิงเขาศรัทธาผู้พอมีกำลัง ไม่ค่อยเข้าไปถึง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัด หรือโทร 0817998751 พระนวพล ตรุโณ
จะใช้งบประมาณ หก-เจ็ดหมื่น บาท
เลขบัญชี ธนาคารออมสิน
020290763679
วัดธรรมวราลังการ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : วัดธรรมวราลังการ บ้านตอง ต ครึ่ง

3,646


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย