โครงการปฏิบัติธรรม มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563

 Webmaster  

โครงการปฏิบัติธรรม มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2563

# มิถุนายน 2563 #

18-21 มิถุนายน 2563 - โครงการ "อริยสัจภาวนา 1/2563" โดย อ.ธรรมธีระ และ อ.อ้อ

# กรกฎาคม 2563 #

24 - 26 ก.ค. 63 - โครงการ "โยคะวิถีพุทธ" โดย อ.หนุ่ม

# ตุลาคม 2563 #

22 - 25 ตุลาคม 2563 - โครงการ "อริยสัจภาวนา 2/2563" โดย อ.ธรรมธีระ และ อ.อ้อ

# พฤศจิกายน 2563 #

6 - 8 พ.ย. 63 โครงการ "ผัสสะบริสุทธิ์" โดย อ.ศุภวรรณ


--------------------------------------------------------------------
ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.rasameehangdhama.org/

ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม เชียงใหม่

3,625


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย