##กองบุญค้ำฟ้า##ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซื้อกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ

 ศรัทธาราม    1 ก.พ. 2563

##กองบุญค้ำฟ้า##
ด้วยวัดวังวารีศรีศรัทธาราม หมู่ 7 ตำบลวังพิกุลอำเภอวังทอง. จังหวัดพิษณุโลก. พร้อมด้วยคณะศรัทธาได้มีจิตศรัทธาสร้างอุโบสถ
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการมุงหลังคาซึ่งต้องใช้จำนวนถึง 3,500แผ่น และยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งในการซื้อหลังคามุงแผ่นกระเบื้อง
ฉะนั้นทางวัดจึงขอประกาศถึงผู้ใจบุญใจกุศลร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญซื้อแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ
จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทำบุญ เป็นเจ้าภาพเเผ่นกระเบื้องมุงหลังคาอุโบสถ ตารางเมตรละ 1,000บาท แผ่นละ100บาท

ขอเชิญร่วมบุญได้ที่
ธนาคารออมสิน สาขาวังทอง พิษณุโลก
ชื่อบัญชีวัดวังวารีศรีศรัทธาราม
เลขที่บัญชี 052040777758
ติดต่อสอบถามได้ที่ พระอธิการกฤติกร อตฺถโรจโน(เจ้าอาวาสวัด) 086-4550695
ภาพอุโบสถปัจจุบัน


ภาพอุโบสถแต่ละด้านภาพทำบุญ เขียนชื่อเจ้าภาพติดใต้แผ่นหลังคา


ภูมิทัศน์ของวัดเป็นวัดชนบท กันดาร


  3,681 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย