ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูปประจำโรงเรียนบ้านเก่าค้อ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

 thanida    8 ก.พ. 2563

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างฐานที่ตั้งพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเก่าค้อ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านเก่าค้อได้รับมอบพระพุทธรูปจากครอบครัวลัภนะชัย เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจและกราบไหว้สักการะนั้น แต่ยังขาดฐานพระที่จะตั้งประดิษฐานยกพระพุทธรูปให้สูงขึ้น พร้อมหลังคา และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเหมาะสม
โรงเรียนบ้านเก่าค้อร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน จึงได้วางแผนดำเนินการสร้างฐานพระพุทธรูปพร้อมหลังคา รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยใช้งบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหลาย ๆ ด้าน และ มีงบประมาณไม่เพียงพอ จึงได้ประกาศข่าวบุญสร้างฐานพระในครั้งนี้ให้กับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ที่บัญชีเลขที่ 020-1-1729934-5 ธนาคารออมสิน สาขาคง ชื่อบัญชี โรงเรียนบ้านเก่าค้อ โทร 091-838-3614 , 084-737-5009 และ 093-450-4379

*การร่วมทำบุญสร้างฐานพระ หนุนพระท่านให้สูงขึ้น จะส่งผลให้เรามีรากฐานที่มั่นคง และมีฐานะดีขึ้น สูงขึ้น เงินบริจาคโรงเรียนนำเข้าระบบ E-Donation ออกเป็นใบอนุโมทนาบัตร สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
ที่มา facebook : เพจโรงเรียนบ้านเก่าค้อ


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,806 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย