ประเพณีสงกรานต์ วัดศรีทวี (๑๓ เม.ย. ๖๓) (งด)
 watsritawee   8 มี.ค. 2563

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีสงกรานต์ รับฟังพระธรรมเทศนา สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๓.๐๐ น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
เวบไซต์ : watsritawee.org
ที่อยู่ : ๒๑๓๑/๘ ถนนเทวราช ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐


ที่มา : watsritawee.org


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) วัดศรีทวีงดจัดกิจกรรมสงกรานต์ ซึ่งกำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


 เปิดอ่านหน้านี้  406 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย