ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร ณ.วัดโพธิ์สังฆาราม จ.สิงห์บุรี

 socoman  

ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน ปางมารวิชัย หน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๒ เมตร ณ.วัดโพธิ์สังฆาราม จ.สิงห์บุรี

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1111611342528843&set=pcb.1111612532528724&type=3&theater

3,808


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย