ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระพุทธมิ่งมงคล หน้าตัก 10 เมตร ณ.สำนักสงฆ์สุทธิธรรมมงคล

 socoman  

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระพุทธมิ่งมงคล หน้าตัก 10 เมตร ณ.สำนักสงฆ์สุทธิธรรมมงคล https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/110499836969614/photos/a.110552883630976/255872605765669/?type=3&theater

3,730


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย