ขอเชิญร่วมบุญสร้างหลวงพ่อใหญ่สมปรารถนา หน้าตัก 10 เมตร สูง 24 เมตร ณ.วัดไชยภูมิธาราม ท่าอิฐ จ.ฉะเชิงเทรา

 socoman  

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระใหญ่ หลวงพ่อสมปรารถนา พร้อม ชม สถาปัตยกรรม ประตู หน้าต่าง ไม้แกะสลัก ภาพวาดฝาผนัง อันสวยงามของ "วัดไชยภูมิธาราม ท่าอิฐ" @ แปดริ้ว
#วัดไชยภูมิธารามท่าอิฐแปดริ้ว
#หลวงพ่อสมปรารถนา

ที่มา : https://www.facebook.com/467585847385636/photos/pcb.727197281424490/727196924757859/?type=3&theater

3,753


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย