สำเร็จเสร็จแล้วจ้า...อนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพอิฐมอญแดงก่อผนังอุโบสถทุกๆ ท่าน

 thongyodrak    29 ก.ค. 2563

"ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ."
บุญอันโจรนำไปไม่ได้ .
สํ . ส. ๑๕/ ๕๐.

###ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ....ญาติธรรมท่านเจ้าภาพทุกๆ ท่าน###
@จากที่ทางวัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ได้ประชาสัมพันธ์บอกบุญกับสาธุชนคนดีพุทธเมธีทุกท่าน เรื่องการเป็นเจ้าภาพซื้ออิฐแดงก้อนละ ๕ บาท เพื่อก่อผนังอุโบสถและหน้าจั๋วอุโบสถวัดหนองบัวน้อยนั้น...บัดนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์แล้ว...

@ดังนั้นแล้วจึงเจริญพรมา เพื่อให้ญาติโยมได้ทราบ และได้นำภาพมาให้ชมกันด้วย
จึงขออนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง มา ณ โอกาสนี้...

@ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ร่วมสะสมบุญมา ได้ก่อเกิดเป็นผนังบุญ เมือมาเห็นหรือมาเยี่ยมเยือนคลาใด ก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอิบใจ เป็นสุขใจ ในบุญกุศลที่ได้สร้างทำ สิ่งนี้คือ "บุญ" อันไร้ซึ่งสิ่งเจือปนใดๆ ....ขออนุโมทนา....

"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"
...เจริญพร...


ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


การเอาใจใส่ดูแลทุกรายละเอียด
โดยพระครูปทุมสราภิบาล
เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย


ก่อผนังและหน้าจั่วอุโบสถวัดหนองบัวน้อย...เสร็จแล้วจ้า
ขั้นตอนต่อไป จะเป็นพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ และมุงหลังคาอุโบสถต่อไป...ขออนุโมทนาบุญ


  3,254 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย