ขอเชิญร่วมสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ มณฑปพระอสีติธาตุ-อาคารปฏิบัติธรรม ๒๑ ส.ค ๒๕๕๔

 s     26 มิ.ย. 2554


ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้าง

พระประธาน "พระพุทธเมตตา"

ประดิษฐานไว้ที่มณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม

ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๙)

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแค่พระภิกษุ-สามเณร

เวลา ๑๕.๑๙ น. ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธเมตตา

** เนื่องด้วยวัดป่ามะไฟ (สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปราจีนบุรีแห่งที่ ๕)

ได้ทำการก่อสร้างมณฑปพระอสีติธาตุและอาคารปฏิบัติธรรม ขึ้น ๑ หลัง

ขนาดกว้าง ๒๕ เมตร ลักษณะอาคารคอนกรีตสองชั้น

ดำริจะสร้างพระประธานเพื่อประดิษฐาน ณ มณฑป อยู่ชั้นที่สอง

และจะได้ทำการเททองหล่อพระประธานซึ่งใช้โลหะในการหล่อ และปิดทอง

ขนาดของพระประธานพระพุทธเมตตาที่จะจัดสร้างหน้าตักกว้าง ๘๔ นิ้ว

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างพระประธานครั้งนี้

เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป และสร้างไว้เพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดิน

เสริมบารมีให้กับบ้านเมืองและประเทศชาติ และเพื่อชำระหนี้สงฆ์** ดังนั้นทางวัดป่ามะไฟและคณะเจ้าภาพที่จะสร้างพระประธาน

จึงได้มีเจตจำนงเชิญชวนและบอกบุญมายังญาติธรรม ผู้ใฝ่ในกองบุญกองกุศล

จะได้มีโอกาสมาร่วมกันสร้างพระประธานในวันอันเป็นมงคลดังกล่าวนี้

สามารถเข้าร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธาน

มีจำนวน ๘๔ กอง

กองละ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

จึงขอใคร่เจริญพร/เชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ใฝ่ในกองบุญกองกุศล

ร่วมบริจาคสมทบทุนการก่อสร้างได้ ณ วัดป่ามะไฟ ดังรายละเอียดดังนี้

บริจาคด้วยตัวเองได้ที่ :

วัดป่ามะไฟ ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

ท่านพระครูภาวนาธรรมธารี (เจ้าอาวาส)

Tel: ๐๘๑-๙๘๓ ๖๗๗๐

หรือ

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาปราจีนบุรี

เลขที่บัญชี : ๒๑๓ ๐๐๒๐ ๓๙๙

ชื่อบัญชี : พระครูภาวนาธรรมธารี

ทางคณะสงฆ์วัดป่ามะไฟและคณะเจ้าภาพที่จะจัดสร้างพระประธานครั้งนี้ ขออนุโมทนากองบุญกองกุศล ในการสร้างพระประธานพระพุทธเมตตา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลาย
ที่มา : http://www.watpamafai.org/index.php?mo=14&newsid=265862

3,675


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย