ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าหางกฐินซื้อที่ดิน กับ วัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม กองล่ะ 59 บาท 11/10/63

 socoman    7 ก.ย. 2563

🧧1 แชร์ 1 บุญ 🔖#ขอเชิญชาวพุทธ ร่วมเป็นเจ้าภาพ🔖##ซื้อที่ดินสร้างวัด 🎈กองละ 59 บาท หรือ ตามศรัทธา เพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนา (ทอดผ้าป่าหางกฐิน)
สามารถร่วมบุญผ่านบัญชีได้ที่
+++🔖ธนาคาร กรุงเทพ
เลขที่บัญชี 🔖5470225599
ชื่อบัญชี วัดอินทาราม

โทร. 085-1758159
กำหนดทอดผ้าป่าหางกฐิน
11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น.
ณ สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแม่พิมพร
จ.สมุทรสงคราม

ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน จำนวน ๒๑ ไร่
๑ ตารางวา ๕๐๐ บาท
๓ ตารางวา ๑,๕๐๐ บาท
๙ ตารางวา ๔,๕๐๐ บาท
๑๐๐ ตารางวา(๑ งาน) ๕๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ ตารางวา(๑ ไร่) ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวม เจ็ดล้านห้าแสนบาท

ซึ่งที่ดินที่จัดซื้อนี้ ปัจจุบันทางวัดอินทารามได้ทำสัญญาซื้อขาย ในราคา 7.5 ล้านบาท แต่ ปัจจุบัน ยังชำระค่าที่ดินไม่หมด และได้สร้างสำสงฆ์ขึ้นมาแล้ว ชื่อว่า สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมแม่พิมพร สาขาวัดอินทาราม
ตื่นอยู่ก็ได้บุญ แม้ยามหลับบุญก็เกิด

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก
และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ

อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
๑.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
๓.มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้
ไพศาล
๗.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า
๙.จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
๑๐.เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาเราจะไม่
ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
๑๑.ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
๑๒.เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ
หมายเหตุ : หากท่านใดร่วมบุญโดยการโอนเงินเข้ามาแล้ว สามารถโพสต์ใบเสร็จได้เลย.ที่ด้านหน้า
  3,538 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย