เจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

 thongyodrak    13 ต.ค. 2563

"วิปฺปสนฺนมนา ตสฺส วิปุลา โหติ ทกฺขิณา,
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ทักษิณาทานย่อมมีผลอันไพบูลย์"
**************
เจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อร่วมสมทบทุนมุงหลังคาอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
ทอดถวายกฐินเวลา ๑๓.๐๐ น.
"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย" https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


กำหนดการงานประเพณีทอดกฐิน วัดหนองบัวน้อย ประจำปี ๒๕๖๓


• ธรรมให้รู้ : ตอนที่69 - เคยเหนื่อยกับความคิดของตัวเองไหม? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• กิจ-กรรม (ฮาธรรมะพระพยอม)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ดนตรีบำบัดหัวใจและหลอดเลือด 🌿 ดนตรีที่สงบ ฟื้นฟูระบบประสาท ทำให้ผ่อนคลาย

• อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

• สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคติ ํ กรรมของตนเอง ย่อมนำไปสู่ทุคคติ

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย