อยากพ้นทุกข์ ปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้า เชิญฟังธรรมะเทศนา ในวันที่ 10-12 ก.ค. 2554 ณ สี่แยกพรานนก

 rangchai    1 ก.ค. 2554

ดำเนินรายการบรรยายธรรมโดย อ.แปลง สุวรรณกาญจน์

ในวันที่ 10-12 ก.ค. 2554 เวลา 18.30 - 21.00 น. มีหัวข้อดังนี้

วันที่ 10 หัวข้อ ปัญหาชีวิต รู้จักตน รู้จักธรรม จึงจะทำชีวิตให้มีความสุขได้
กิเลส วัฏฏะ กรรมวัฏฏะ วิบาก วัฏฏะ กฎแห่งกรรม วิธีแก้กรรม
วันที่ 11 หัวข้อ ภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของจิตวิญญาณ 26 ชั้นฟ้า 5 ชั้นดิน
ทาน ศีล สวรรค์ อาทีนพ เนกขัมมะ สิ่งที่เป็นไปตามลำดับ
วันที่ 12 หัวข้อ ไตรสิกขา ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) อานิสงค์เลิศทำได้อย่างไร
มหาสติ มหาปัญญา พาให้รู้ธรรม เห็นธรรม เข้าใจธรรม บรรลุมรรคผลนิพพาน
อาสวักขยาญาณ และการรักษา บริสุทธิ์แห่งจิต

ณ ร้าน ecosway เลขที่ 263/5 ถนนอิสรภาพ ใกล้สี่แยกพรานนก

ติดต่อสอบถาม คุณฉัตรชัย โทร. 0867735066

ประสบการณ์ อ.แปลง สุวรรณกาญจน์

- ถือศีลปฏิบัติธรรม 44 ปี
- โล่เกียรติยศ ผู้มีผลงานด้านจริยศึกษา ดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2536
- รางวัลเสมาทองคำ สาขา การแต่งหนังสือพุทธศาสนาดีเด่น ปื 2542

ผู้เขียนหนังสือ ตายแล้วไปไหน อยู่บ้านนิพพานได้ รู้ทันกรรมนำสุขพ้นทุกข์ อุโบสถศีล พัฒนาจิต
- วิทยากรบรรยาย แนวทางปฏิบัติธรรม อย่างฆราวาส 25 ปี
- ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรม ศิริอาริโย (ดงยางเดี่ยว) มีกิจกรรมฟังธรรม รักษาศีลแปด เดินจงกรม นั่งสมาธิ ทุกวันพระ

ข้อความชวนคิด

… ทำจริงจึงได้ผล… ทุกคนมีโอกาส… อย่าประมาทนอนใจ…หาโอกาสให้แก่ตัว… อย่ามัวเมาจนเกินไป… ไม่เอาไปสักสิ่งอัน… สุขเลิศนั้น คือ จิตสงบ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,595 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย