ประชาสัมพันธ์บอกบุญใหญ่สร้างอุโบสถ ณ วัดหนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 piarJ    6 ม.ค. 2564

เชิญท่านพุทธเมธีชนผู้มีจิตศรัทธา
ในบวรพระพุทธศาสนาสร้างกุศลบารมี
ให้แก่ตนและครอบครัวในการร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีกองละ ๔๙๙ บาท
หรือตามกำลังศัรทธา
เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ
พระครูพรหมโชติธรรม
( เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าขาว )

หรือร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถได้ที่
บัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร...ชื่อบัญชี"สร้างอุโบสถวัดหนองหญ้าขาว"
หมายเลขบัญชี : 020096188053


ที่มา : วัดหนองหญ้าขาว ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทร : 084-7137499


ผ้าป่าสร้างอุโบสถ


แผ่นพับหน้า1


แผ่นพับหน้า2


ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่าน ผู้ร่วมสะสมบุญใหญ่สร้างอุโบสถวัดหนองหญ้าขาว
"ขออำนวยอวยพรให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ ให้มี อายุ วัณณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการเทอญ...เจริญพร "พระมหาไพโรจน์ จนฺทสาโร" ป.ธ ๕ ...ผู้ดำเนินโครงการสร้างอุโบสถวัดหนองหญ้าขาว...


บัญชีธนาคารสร้างอุโบสถวัดหนองหญ้าขาว


ติดต่อประสานงานได้ที่....
คิวอาโค๊ดไลน์ พระอาจารย์มหาไพโรจน์ จนฺทสาโร
ป.ธ ๕ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หรือโทรศัพท์ 084-7137499
ผู้ดำเนินโครงการ


อนุโมทนากับสายบุญที่โอนปัจจัยเข้าบัญชีสร้างอุโบสถทุกๆท่าน ขอให้พบแต่สิ่งดีทุกประการเทอญ
  3,444 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย