บุญสร้างเจดีย์ฯ บนดอย

 Sawansaeng    27 ม.ค. 2564


#แค่อนุโมทนาก็เป็นบุญ I บุญบนดอย 🙏
..เชิญร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บนดอย เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ครบ 42 ปี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกในพื้นที่อาศรมพระธรรมจาริกบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หมู่บ้านพี่น้องชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงโปว์
#ร่วมบุญบัญชี..
ธนาคาร : กสิกร สาขา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี : 0673829171
ชื่อบัญชี : วัดศรีโสดา
**หากท่านประสงค์รับใบอนุโมทนาบัตร ส่งข้อมูลการโอนเงินและชื่อที่อยู่สำหรับออกใบอนุโมทนาบัตรทางไลน์วัด ตามข้อมูลด้านล่าง
#รายการบุญ
1. ] เจ้าภาพอัฐมอฐ จำนวน 70,000 ก้อน ก้อนละ 7 บาท (ส่งถึงดอย)
เจ้าภาพปูนซีเมนต์ จำนวน 2,000 ถุง ถุงละ 140 บาท (ส่งถึงดอย)
2. ] เป็นเจ้าภาพร่วมบุญ กองบุญละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธา
5 บาท 10 บาท 20 บาท 50 บาท 100 บาท ก็เป็นบุญแก่ชีวิต
3. ] #นอกเหนือดังกล่าวรับบริจาค : ข้าวสาร อาหารแห้ง กาแฟ โอวัลติน มาม่า ปลากระป๋อง สำหรับเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยกันก่อสร้างทุกวันจนแล้วเสร็จ...
#ขออนุโมทนาบุญ
...🙏ด้วยอานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมครูบาศรีวิชัย อำนวยพรให้ท่าน และ​ครอบครัว​ของท่าน​ จงมีแต่ความสุขความบริบูรณ์ พรั่งพร้อม ด้วยทรัพย์และบริวารทั้งหลาย จงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลาย และได้ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย ทั้งปวงก้าวข้ามพ้นอุปสรรคปัญหา และเป็นเหตุปัจจัยแห่งการ​ข้ามพ้นสังสารวัฏฏ์ทั้งสิ้นเทอญ...สาธุ

สำนักงานวัด : โทร. 053-218-996 ,094-012-7234
Facebook : วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
E-mail : watsrisoda2477@gmail.com
ID line : 0940127234
______________________________
#วัดศรีโสดาพระอารามหลวง
#โครงการพระธรรมจาริก
#วัดพระธรรมจาริกตุงลอย
#มูลนิธิธรรมะห่มดอย
#บุญบนดอย
#ทำบุญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระธาตุเจดีย์ศรีพระธรรมจาริกนวโลกุตระ 9 ยอด
ณ วัดพระธรรมจาริกตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่


• ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• วิธีทำสมาธิ แบบหลวงปู่มั่น

• คมคำธรรมออนไลน์ ของท่านว.วชิรเมธี

• การร่วมมือกัน (กรุงคมิคชาดก)

• อานิสงส์การถวายผ้าพระกฐิน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย