โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2-11 สิงหาคม 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 Webmaster   25 ก.ค. 2562

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลีใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิว่องวานิช

พระธรรมวิทยากร โดย พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปฺญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตารามวรวมหาวิหารและคณะ

ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2-11 สิงหาคม 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  979 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย