โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2-11 สิงหาคม 2562 ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

 Webmaster  

โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลีใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิว่องวานิช

พระธรรมวิทยากร โดย พระครูสังฆรักษ์ปัญญา วรปฺญญาเมธี วัดระฆังโฆสิตารามวรวมหาวิหารและคณะ

ณ ธรรมสถานว่องวานิช อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

2-11 สิงหาคม 2562


3,775


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย