เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญบริขารบวชพระ 3รูป

 watsongoei  

เจริญพร ญาติธรรม
เรื่อง ขอเชิญร่วมบุญบริขารบวชพระ 3รูป
ด้วยกุลบุตร 3ท่าน คือนายจุติพล ไชยนาม นายวิชัย พลขำ นายเอกวัชร์ อุทัย ได้สมัครบรรพชาอุปสมบท โดยทั้งหมดไม่มีกำหนดลาสิกขา โดยได้ฝึกหัดนิสสัย ขานนาค จนได้รับการพิจารณาว่า สมควรได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ จึงได้กำหนดการทำสังฆกรรมอุปสมบท ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งทางวัดสองเปยได้รับไว้ในอุปถัมภ์ ในการจัดหาเจ้าภาพเพื่อการกระทำสังฆกรรมอุปสมบท จึงได้บอกบุญมายังสาธุชน ญาติธรรมทุกท่าน ในครั้งนี้ดังนี้
1.เจ้าภาพผ้าไตรครอง เป็นเจ้าภาพไตรละ 1999บาท จำนวน3ไตร
2.บาตรเป็นเจ้าภาพ ลูกละ 2599 บาท จำนวน 3 ลูก
3.ย่าม ผ้าปูอาสนะ ตาลปัตร รองเท้าพระ เป็นเจ้าภาพชุด1999บาท จำนวน3ชุด
4.ถวายไทยธรรมพระอุปัชฌาย์ 1ชุด1500บาท
5.ถวายไทยธรรมพระกรรมวาจา และพระอนุศาสนาจารย์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ1500บาท
6.ถวายไทยธรรมแด่พระหัถบาท สังฆกรรมจำนวน15รูป 15กองบุญๆละ500บาท
ทุกกองบุญทางวัดออกใบอนุโมทนาบัตร(แจ้งเลขที่ผู้เสียภาษี+เลขประจำตัวประชาชน)
สอบถามการร่วมบุญได้ที่ พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม 0864479389 ใลน์ไอดี watsongpoei2562 (สุภาพสตรีโปรดหลีกเลี่ยงในเวลากลางคืน)
ขออนุโมทนาบุญ
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
จร.วัดสองเปย
*กุลบุตรเมื่ออุปสมบทแล้ว จะครองนิสสัยพำนักปฏิบัติ ณ วัดสองเปย และจะเป็นพี่เลี้ยงในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี2564 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,604


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย