วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เปิดอบรม (( ฟรี )) หลักสูตร “Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” รุ่นที่ 8+

 naparats  

📣 | เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม หลักสูตร
“Infographic Presentation ยุค Digital 4.0” รุ่นที่ 8+
( เรียนฟรี ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง นนทบุรี )
--------------------
รายละเอียดหลักสูตร
--------------------
🕐 | ระยะเวลาในการอบรม:
อบรมวันละ 4 ชั่วโมง ระยะเวลาตลอดหลักสูตร 20 ชั่วโมง
เดือนเมษายน วันที่ 17 , 18 , 24 , 25
เดือนพฤษภาคม วันที่ 1 (Work shop / รับใบประกาศ สำคัญ)
--------------------
🔖 | การคัดเลือกเข้าอบรม :
รับสมัครเข้ารับการอบรมใน Online เท่านั้น
กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง
ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เรียนในหลักสูตรนี้จำนวน 40 คน
>> ปิดรับสมัคร : วันที่ 14 เมษายน 2564 <<
>> ประกาศรายชื่อ : วันที่ 15 เมษายน 2564 <<
สามารถดูรายชื่อได้ที่ Facebook เพจวัดชล
--------------------
💻 วิทยากรผู้สอน : อ.กุ้ง (นภารัตน์ เสือจงพรู)
💴 ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ไม่มีค่าใช้จ่าย
--------------------
🌟🌟 สมัครเรียนคลิก :
>> https://forms.gle/dvpA9xWo38REHnea8
--------------------------
สถานที่จัดการอบรม :
ชั้น 4 อาคารปัญญานันทานุสรณ์

ที่มา : https://www.facebook.com/PageWatchol/

3,763


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย