ขอเชิญร่วมบุญสร้างถนนเข้าวัด

 Krubatom2688  

🚩 ๑ แชร์ เพื่อเป็นสะพานบุญ
📢#ขอเชิญร่วมเจ้าภาพสร้างถนนเข้าวัด (#ทางไปสวรรค์)

📍เนื่องจากฝนตกทำให้น้ำเซาะถนนจนเป็นหลุมเป็นบ่อและถนนเละเพราะโคลนตมทำให้ญาติโยมผู้มาวัดเดินทางมาลำบาก

📍จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตเป็นบุญร่วมสร้างถนนคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง
🚩ช่วงที่ ๑ (หน้าวัด) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
🚩ช่วงที่ ๒ (ทางไปห้องน้ำ) กว้าง 4 เมตร ยาว ๖๐ เมตร
🚩ช่วงที่ ๓ (หลังวัด) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ใช้ปูนผสม CPAC จำนวน ๙๕ คิว 📍#เจ้าภาพคิวละ ๑,๘๕๐ บาท (๑๗๕,๗๕๐ บาท) หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา (#ขอใบอนุโมทนาบัตรได้)

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

📍#ร่วมบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาบ้านไผ่
📍#เลขบัญชี 406-0-42444-7
📍#ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
📍#สอบถามโทร.062-8244562 เฟสบุ๊ก @ชินฺนวํโส ภิกฺขุ โดยตรง

🔶🔶 #อานิสงส์ในการทำถนนเข้าวัด 🔶🔶
๑. ส่งผลให้ทำกิจการไม่ติดขัด ราบรื่น
๒. มีลู่ทางในการทำมาหากินทำการค้ามีช่อง
ทางเสมอ
๓. เดินทางปลอดภัยแคล้วคลาด
๔. ช่วยให้ผู้ที่ไม่รู้อนาคตตัวเอง ไม่รู้จะดำเนิน
อะไรในชีวิต ได้พบทางออกที่ดี


• "ผู้นินทาคือผู้ทำกรรมไม่ดี" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เล่ห์กลลวงนายพราน (ติปัลลัตถมิคชาดก)

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• โครงการอบรมพุทธสาวกสาวิกา “รู้การเข้าถึงสิ่งสูงสุดก่อนสิ้นลม”

• ทางสายไหนกันดี
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย