ขอเชิญร่วมบุญหล่อสมเด็จองค์ปฐม หน้่าตัก 10 เมตร วัดท่ามะนาว ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 12-20/2/65

 socoman    12 ม.ค. 2565

วัดท่ามะนาว สร้างพระสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก10 เมตร สูง15 เมตร
  3,591 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย