ขอเชิญร่วมบุญสร้างหอระฆัง

 Krubatom2688  

🚩 ๑ แชร์ เพื่อเป็นสะพานบุญ
📢#ขอเชิญร่วมบุญสร้างหอระฆัง

ณ วัดป่าบ้านหนองฮี ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

📍เนื่องจากหอระฆังอันเก่าเกิดผุพัง ชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถขึ้นไปตีระฆังได้ กลัวเป็นอันตรายต่อพระภิกษุตกลงมา ทางวัดจึงดำริสร้างใหม่โดยใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ (สี่แสนบาทถ้วน) หรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

📍ร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงไทย
📍เลขบัญชี 406-0-42444-7
📍ชื่อบัญชี วัดหนองฮี
📍สอบถามได้ที่.พระครูสังฆรักษ์ประเสริฐ ชินฺนวํโส (ครูบาตั้ม)
📞 062-8244562 เฟสบุ๊ค @ ชินฺนวํโส ภิกฺขุ โดยตรง (#ติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้)


4,136


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย