มหาบุญมหากุศล บำเพ็ญบุญครบรอบวันอายุวัฒนมงคล "พระครูปทุมสราภิบาล"

 thongyodrak     5 พ.ค. 2565

กำหนดการงานอุปสมบทหมู่ / ปฏิบัติธรรม / ทอดผ้าป่าการกุศล
เนื่องในวันครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๒ ปี ๔๒ พรรษา
“พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูปทุมสราภิบาล”
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
วันที่ ๙-๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
*********************
ขอแจ้งข่าวสารแก่ศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พร้อมเพื่อนสหธรรมิก และสาธุชนที่เคยร่วมแสวงบุญไหว้พระ ๙ วัด เนื่องในโอกาสวันอายุวัฒนมงคล พระเดชพระคุณพระครูปทุมสราภิบาล ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย ในปีนี้มีกำหนดจัดงานสร้างกุศลบุญบารมีอุปสมบทหมู่ แทนการเดินทางแสวงบุญดังที่เคยปฏิบัติมา พร้อมกับการจัดกิจกรรมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ๙ วัน และทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ สมทบทุนด้านการศึกษาพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สมทบทุนด้านสุขภาพพลานามัยพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัวน้อย และสมทบทุนมูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอสีคิ้ว เพื่อสงฆ์อาพาธ....จึงขอโอกาสแจ้งข่าวสารนี้แก่คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชนพุทธเมธีทั้งไกล้ไกล ให้ทราบโดยทั่วกัน...
**********************
ขออำนวยอวยพรชัยให้ญาติธรรมทั้งหลาย จงได้รับผลแห่งบุญกุศลคุณงามความดีอันประเสริฐทั้งหลายทั้งปวง ขอจงคุ้มครองปกป้องรักษาท่านและครอบครัว ให้พ้นจากทุกข์โศกโรคภัย และภยันตรายทั้งปวง เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ ให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุขในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนา จงทุกท่านทุกคนเทอญ...
😇😇😇"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"😇😇😇

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทรศัพท์ : 081-9778918 หรือ 099-4719922 หรือ Line ID : 5794107

ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922

4,172


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย