ขอเชิญร่วมบุญกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ 2565 ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 4-11-65

 socoman  

📣แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์📣
เรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2565

ด้วยในปีพุทธศักราช 2565
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรในสังกัดและ
นักศึกษา ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ได้ร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากท่านใด
มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายพระราชกุศล
ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
สามารถดำเนินการแจ้งตามช่องทางที่ปรากฏดังกล่าว https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : https://www.facebook.com/thaprachan2/photos/a.2322733561281419/3105553529666081/?type=3

3,865


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย