เชิญร่วมสร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องสุขาถวายสงฆ์)

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    3 ธ.ค. 2565

สร้างบุญปลดทุกข์ส่งท้ายปี พ.ศ.๒๕๖๕
เป็นเจ้าภาพสร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องสุขาพระสงฆ์) จำนวน ๒ ห้อง
งบประมาณก่อสร้างห้องละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา ได้ที่
บัญชีวัด
๑.ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
๒.ธนาคารออมสิน สาขาลี้
ชื่อบัญชี วัดแท่นคำ
เลขที่บัญชี 020385227804
เจ้าภาพผู้ประสงค์ใบอนุฯแจ้งในInbox หรือเพิ่มLine ด้วยเบอร์ 0935155818 (พระปลัดณัฏฐกิตติ์ เจ้าอาวาสฯคณะกรรมการวัดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
ผู้บริจาคโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้รับลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง พ้นทุกข์ พ้นเคราะห์ด้วยบุญนี้...
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
๓ ๑๒ ๒๕๖๕


• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• "โลกุตระอยู่เหนือไตรลักษณ์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

• ความสุขสูงขึ้นไป คือการหมดหรือหยุดเสียซึ่งความหิว

• เอนไซม์หยอดล้างตา Eye Drop

• มาฆปุรณมีบูชา

• "วิธีทำสมาธิในเบื้องต้น" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย