ขอเชิญร่วมบุญกฐินพระราชทานกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ประจำปี 2565

 socoman    17 ก.ค. 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี ตามที่ขอพระราชทาน
เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ

๑. วัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒. วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง
๓. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร
๔. วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส
๕. วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและท่านผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้ และขออนุโมทนาในกุศลศรัทธา
จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยตลอดไป

--------------------------------------------------

โดยโอนเงินร่วมทำบุญเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขาอาคารบีเจซี ๑ เลขที่บัญชี ๙๔๗-๒-๐๕๔๔๐-๓
ชื่อบัญชี พระกฐินพระราชทานกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ประจำปี ๒๕๖๕
โดย บมจ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์

#บิ๊กซี #BigC #BJC ดูน้อยลง
  3,321 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย