ขอเชิญ...ผู้เคารพศรัทธาหลวงปู่โต..อุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพสร้าง..((หลวงปู่โต พรหมรังษี))..องค์เหมือนเนื้อเลิซิ้ล ขนาด 100 นิ้ว มอบเป็นอาจริยบูชา

 ตะวันธรรม    26 ส.ค. 2555

  ขอเชิญสาธุชน...คณะศิษย์ผู้เคารพศรัทธาองค์ครูบาอาจารย์..หลวงปู่โต..พรหมรังษี ร่วมบุญสร้างสมเด็จโตพรหมรังษี (องค์เหมือน) ขนาดหน้าตัก 100 เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร (ติดถนนเอเชีย กม.80 ) เพื่อน้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาเเด่องค์หลวงปู่โต...ร่วมถึงยังเป็นสถานที่ต้อนรับสาธุชนที่เดินทางจากทิศทั้งสี่ ที่เดินทางขึ้นภาคเหนือ หรือเดินทางกลับมาทางภาคเหนือ จึงจะเป็นมหาทานบารมีเพื่อสร้างองค์หลวงปู่โต พรหมรังษี เป็นอาจารยบูชา สำหรับผู้ที่เคารพศรัทธาเเด่องค์หลวงปู่โต เพื่อให้คำสอนเเละบารมีธรรมของหลวงปู่จงปกปักษ์รักษาเราตลอดไป  


ดังนั้น จึงขอเชิญสาธุชน...ชาวพุทธผู้เคารพบูชาเเด่องค์หลวงปู่โต พรหมรังษี ได้ร่วมบูชาคุณองค์ท่าน ด้วยการร่วมบุญ สร้างองค์หลวงปู่โต พรหมรังษี ขนาดหน้าตัก 100 เมตร เพื่อประดิษฐานองค์ท่าน เป็นครูบาอาจารย์ให้สาธุชนได้เคารพบูชากราบไหว้ เเละทำบุญในวันสำคัญเเละวันหยุดตลอดถึง วันอื่นๆ
ซึ่งจะรองรับสาธุชนจากทั่วสารทิศให้ได้มีส่วนร่วมในการกราบไหว้สักการะบูชา ตลอดทั้งปี
อันจะเป็นสิงศักดิ์สิทธิ์ในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาวอีกหนึ่งองค์
 ((อานิสงส์ หรือประโยชน์จากการสร้างองค์เหมือนบูชา หลวงปู่โต พรหมรังษี)) 

1. เป็นการบูชาคุณเเด่ครูบาอาจารย์(หลวงปู่โต พรหมรังษี) เพื่อเเสดงความเคารพรักหลวงปู่โต
2. เป็นการสร้างมหาทานกุศล
..เพราะจะได้สร้างสถานที่ศักดิ์ให้สาธุชนทั่วสารทิศได้มากราบไหว้องค์หลวงปู่โต..ซึ่งถือว่าเป็นมงคลประกาศหนึ่งของชีวิต..เพระาการบูชาคนที่สมควรบูชา เเละการได้กราบไหว้พระสงฆ์
ถือว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่ง ในมงคล 32 ประกาศ (ยิ่งเราสร้างองค์ท่านให้ได้คนได้กราบได้ไหว้ยิ่งได้บุญมาก)
โดยเฉพาะหลวงปู่โต..องค์นี้อยู่ในพุทธอุทยานหยกขาว
( ติดถนนเอเชีย..สาธุชนทั่วสารทิศจะได้มากราบไหว้มากมายในช่วงเทศกาล หรือวันสำคัญในช่วงต่างๆ)

3.ได้เป็นการรับบุญจากการที่ผู้คนเกิดความสุขเกิดจิตเป็นกุศลอันเกิดจากการกราบไหว้สักการะ

4.ทำให้เป็นต้นบุญในการสร้างสถานธรรมอันจะทำให้เกิดความบรรเทิงจิตใจของผู้คนที่กำลังทุกข์อยู่ได้จางคลายลง เพราะได้ไหว้ครูบาอาจารย์เเล้วจิตใจสงบร่มเย็น (อันเกิดจากบารมีครูบาอาจารยฺ์)

5.ได้เป็นสถานที่สร้างทานบารมีของสาธุชนทั่วไปได้มาร่วมทำบุญในการกราบไหวหลวงปู่โต
(ปัจจัยต่างๆ.ร่วมพัฒนา พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว )

6. เป็นลานบุญส่งผลให้กับเราเเละครอบครัวตลอดทุกภพชาติ คือตราบใดที่องค์หลวงปู่ยังมีคนมากราบไหว้สักการะ เราก็จเป็นส่วนหนึ่งในบุญของสาธุชนเพราะสาธุชนได้สร้างบุญเพราะว่าเราสร้างองค์ครูบาอาจารย์คนทั่งหลายจึงได้ทำบุญ

เเละอานิสงส์อื่นๆอีกมากมาย....เป็นต้น

สร้างปู่..คิดถึงปู่...รักปู่....เคารพปู่...ปู่ชาปู่...ปู่ก็รักษา
(((.....ผู้ร่วมสร้างปู่โต...ในครั้งนี้..ขอให้ปู่รักษา...ผู้ร่วมบุญสร้างปู่ทุกท่านเทอญ..)))))
 จุดประสงค์ในการดำเนินการจัดสร้างหลวงปู่โต พรหมรังษี (ขาดหน้าตัก 100 นิ้ว) 

1. ได้เป็นสถานที่ทำบุญกุศลของสาธุชนที่เเวะไหว้พระในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
2. เป็นสถานที่บำบัดจิตของผู้ทุกข์ใจได้สงบสุบร่มเย็นจากการไหว้พระ
3. เป็นสถานที่บำรุงพัฒนา พุทธอุทยานหยกขาว
4. เป็นพุทธสถานอีกหนึ่งเเห่งสำหรับคนเดินทางมาท่วงเที่ยวสายบุญในภาคเหนือ
5. สร้างเป็นการบูชาครูบาอาจารย์ หลวงปู่โต พรหมรังษีของเหล่าศิษย์ทั้งหลายของหลวงปู่
 การดำเนินการก่อสร้าง 

กำหนดสร้างตั้งเเต่วันนี้ เพื่อให้เเล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สาธุชนได้ทำบุญทำกุศล
รองรับสาธุชนผู้ทำบุญในช่วงเทษกาลต่างๆ
 กำหนดเสร็จองค์เหมือนบูชาหลวงปู่โต พรหมรังษี 
ก่อนวันออกพรรษา ปี 2555 นี้ ((สามารถร่วมบุญ..สร้างปู่โต..เพื่อสร้างบูชาปู่โต....ได้ดังนี้นคือ)) 

1.เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์หลัก อุปถัมภ์สร้างปู่ถวาย พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารยบูชาเเด่หลวงปู่โต พรหมรังษี 1 องค์.....เจ้าภาพหลักรับปู่โต หน้าตัก 9 นิ้วสำหรับบูชา
เเละติดชื่อโมทนากุศล ที่ปู่โต
(อุปถัมภ์ สร้างองค์หลวงปู่โต ทำบุญ 350,000 บาท )2. เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุนใหญ่ 7 กองทุน
กองทุนล่ะ 50,000 บาท
เจ้าภาพ 1 กองทุน รับ หลวงปู่โต ขนาด 3 นิ้วเพื่อไปปูชา


3.เป็นเจ้าภาพ 1 กองทุน (กลาง)
จำนวน 10,000 บาท รับ 30 กองทุน...รายชื่อเจ้าภาพติดใต้ฐานปู่...ให้สาธุชนได้กราบไหว้...รับบุญจากการที่สาธุชนมากราบไหวสักการะ
สำหรับเจ้าภาพ 1 กองทุนกลาง รับปู่โตล็อกเก็ต 1 องค์

....รายชื่อเจ้าภาพกองทุน
ตรวจสอบรายชื่อ คณะเจ้าภาพ 1 กองทุนสร้างหลวงปู่โต ที่ เว็บไซต์ www.dhammadee.com


3. เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญ(ตามกำลังทรัพย์)

4. หรือจะรวบรวมบุญเป็นหมู่คณะเพื่อถวายเป็นผ้าป่า สร้างองค์ปู่โต

สำหรับเจ้าภาพน้อมถวายองค์หลวงปู่โต ที่พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(รายชื่อเจ้าภาพประกาศโมทนาบุญที่ด้านหน้าพุทธอุทยานหยกขาว) ((ร่วมทำบุญได้)) 

ด้วยการโอนปัจจับร่วมเป็นเจ้าภาพ
หรือเเจ้งน้อมถวายที่พุทธอุทยานหยกขาว จ.พิจิตร

โทรเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำบุญ(สร้างปู่โต)
089-899-4099
087-007-8607


หรือสอบถามที่


e-mail....lamphongdhamma@hotmail.com

www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)


fackbook....lamphongdhamma@hotmail.com

ดูกิจกรรม ต่างๆของ พุทธอุทยานหยกขาว
http://www.dhammathai.org/meditationguide//dbview.php?No=190


 ((ของที่ระลึกสำหรับเจ้าภาพ)) 

รับองค์หลวงปู่โต ขนาด 5 นิ้ว สำหรับบูชาบนโต๊ะหมู่
เเละรูปใหญ่ บูชา อนุญาติให้สามารถบอกบุญเพื่อสร้างหลวงปู่โต พรหมรังษี (ขนาดหน้าตัก 100 เมตร)
ให้เเล้วเสร็จก่อนออกพรรษา  ((ดำนเนินการโดย)) 
มูลนิธิพิจิตรกตัญญู
เเละชมรมธรรมะเพื่อชีวิต
www.dhammadee.com((ขอโมทนาในกุศลจิตที่ท่านทั้งหลายมีความตั้งใจดีในการที่จะทำบุญ))
เเละช่วยเเนะนำญาติมิตรให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างหลวงปู่โต..องค์ใหญ่
ถวายพุทธอุยานหยกขาวในครัง้นี้
ขอให้บุญนี้...ย้อนกลับให้ท่านสาธุชนได้...ได้รับมหาทานอานิสงส์ต่างๆเหมือนกัน.....สาธุ.. (ธรรมะบุตร...ที่สุดคือธรรมะ)


ที่มา : บุญใดไม่เคยทำเเล้วเจ้าจะหวังสิ่งใด....บุญที่เจ้าทำจะส่งผลให้เจ้าเอง...ไม่ต้องขอใคร..บุญเจ้ามีจะให้เจ้าเอง..(คำตรัสหลวงปู่โต ..พรหมรังษี)


ตัวอย่างรูปเหมือนเนื้อเลซิล..สวยงาม..เหมือนองค์ปู่จริงๆๆ..องค์หลวงปู่โต พรหมรังษี
องค์ใหญ่ 100 นิ้ว

(สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหลักอุปถัมภ์ทั้งหมดสร้างองค์หลวงปู่)
หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพ 1กองทุน หรือตามกำลังทรัพย์
เพื่อให้เเล้วเสร็จก่อนออกพรรษา ปี 2555 นี้
เพื่อบูชาเเด่ครูบาอาจารย์
โทร .089-899-4099ตัวอย่างองค์ปั้นปู่โตจริงๆๆ

ร่วมเเนะนำบอกกล่าว ญาติมิตร เเละคนที่เรารักสร้างครูบาอาจารย์
ผู้มีเเต่ความเมตตาบารมี เป็นส่วนหนึ่งในบุญสร้างองค์เหมือนหลวงปู่โต พรหมรังษีได้

เพื่อให้เเล้วเร็จ เเละเพื่อให้สาธุชนได้สร้างทานบารมีธรรม ในการร่วมนมัสการกราบไหว้
สักการะเเด่หลวงปู้ ผู้มีเเต่เมตตาธรรมเเก่สาธุชน

((สักครั้งหนึ่ง..ได้สร้างครูบาอาจารย์เเห่งเมืองสยาม หลวงปู่โต) รูปเหมือน


ประดิษฐาน หลวงปู่โต พรหมรังษี ภายในบริเวณ
พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
อ.สามง่าม จ.พิจิตร
(ติดถนนเอเชีย นครสวรรค์-พิษณุโลก) กม.80คณะศิษย์หลวงปู่ทุกท่านขอเชิญ...บูชาคุณสร้างปู่ด้วยกัน

.............เกิดมาสักครั้งสร้างปู่โต...ชีวิตจะได้ใหญ่ๆ..โตๆ..................บุญใดไม่เคยทำเเล้วเจ้าจะหวังสิ่งใด....บุญที่เจ้าทำจะส่งผลให้เจ้าเอง...ไม่ต้องขอใคร..บุญเจ้ามีจะให้เจ้าเอง..(คำตรัสหลวงปู่โต ..พรหมรังษี)


สร้างครูบาอาจารย์ให้สาธุชนได้เคารพบูชาคุณองค์ท่าน....


เจ้าภาพอุปถัมภ์หลัก อุปถัมภ์การสร้างทั้งองค์...รับหลวงปู่โต..ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว
เจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนใหญ่ 1 กองทุน สร้างปู่ รับหลวงปู่โต ขนาดบูชา 5 นิ้ว
เจ้าภาพอุปถัมภ์ กองทุนกลาง 1 กองทุน สร้างปู่โต รับหลวงปู่โต ล็อคเก็ต 1 องค์
สำหรับเจ้าภาพทั้วไปรับรูปภาพปู่โต 1เเผ่น

ขอให้อานุภาพจากการร่วมอุปถัมภ์ในครั้งนี้จง ทำให้สาธุชนได้รับมากุศลกันทั่วหน้าเทอญ
สอบถามด่วนเพื่อให้สร้างปู่โต เสร็จก่อน วันปิยมหาราช.......
โทรสอบถาม..ร่วมสร้างปู่ร่วมกันด่วน..เพื่อให้สาธุชนได้สักการะบูชา...ปู่โต
โทร.089-899-4099


  3,309 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย