ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามััคคี สมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วย โรงพยาบาลสามโก้

 kataipuss    17 ส.ค. 2554

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสามโก้ได้ดำเนินการก่อสร้างตึกผู้ป่วยใน 30 เตียง และตึกผู้ป่วยพิเศษ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มีจำนวนมากขึ้น แต่ยังขาดด้วยปัจจัย จึงขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารและเครื่องมือแพทย์
กำหนดการ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 ณ โรงพยาบาลสามโก้ จ.อ่างทอง

ติดต่อบริจาคได้ที่ 035-697402
ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ค่ะ
  3,398 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย