กฐินสามัคคีสร้างถนนขึ้นพระธาตุแท่นคำ

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์    8 ต.ค. 2563

ขอเรียนเชิญ/เจริญพร เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วัตถุประสงค์
-สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นสู่พระธาตุแท่นคำ ระยะทาง ๑๐๘ เมตร
-ร่วมบุญสร้างถนน พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน ๕๐๐ ตารางเมตรๆละ ๓๙๙ บาท และร่วมสมทบได้ตามกำลังศรัทธา
ได้ที่ บัญชีวัด ธนาคารกรุงไทย สาขา ลี้
ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
“ในการ #สร้างถนนเข้าวัด นี้ มีประโยชน์และอานิสงส์สูงมาก เพราะยังประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณร คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน” สร้างถนนครั้งหนึ่งอยู่ได้นานนับร้อยปี พระเณรชาวบ้านเดินทางขึ้นสักการะพระบรมธาตุแท่นคำล้วนเกิดบุญกุศลใหญ่ทั้งนั้น ผลบุญใหญ่นี้จะมีอานิสงส์มากแก่ผู้ร่วมสร้างถนนทั้งในชาติปัจจุบัน และในอนาคต"
🙂
“ผู้ที่มีปัญหาอุปสรรค ความขัดข้องในชีวิต การงาน การเงิน สะดุด ติดขัดไม่คล่องตัว ไม่ราบรื่น ไม่สำเร็จ ไม่สมหวัง อาจเกิดจากเหตุแห่งการที่ไม่ได้ร่วมสร้างถนนหนทางพาพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ชี ญาติโยม เข้าวัด เมื่อครั้งในอดีตกาล”
“อดีตชาติเราแก้ไขไม่ได้ แต่ชาติปัจจุบันเมื่อเราสร้างกรรมดี ก็จะส่งผลให้เราได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่งกรรมดี ชีวิตเปลี่ยนแปลงดีขึ้นทั้งในชาตินี้แลชาติหน้าอย่างแน่นอนที่สุด
ขออำนวยพร อนุโมทนาบุญนี้ ให้ทุกท่านเป็นผู้มีความสุขสงบร่มเย็น สมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติ มนุษยสมบัติ ตลอดถึงเข้าสู่ความสว่างสงบ ในกาลเบื้องหน้าด้วยเทอญ....ขอเจริญพร...
พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล เจ้าอาวาสฯ โทร.093 5155818
เพจ #วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
LINE (เพิ่มได้จากเบอร์โทร.093 5155818)
*ท่านผู้ประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร แจ้งใน INBOX หรือ LINE https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,649 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย