“ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” (๕ พ.ย. ๒๕๖๕)

 watsritawee    2 ต.ค. 2565

ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วม “ตักบาตรแบบวิถีพุทธ” และ “ตักบาตรเดือนเกิด” ณ วัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ติดต่อสอบถาม
พระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี
โทร. ๐๘๑-๓๗๐-๕๙๙๑, ๐๗๕-๓๔๑-๒๔๘
https://watsritawee.org


• ไม่รู้เวลาตาย (สมิทธิชาดก)

• สุภัททาเทพเจ้า เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• "อย่าไปโทษคนอื่น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)

• พอใจสงบดีมีกำลังใจ ใจนั้นก็ตั้งหลักได้ ก็มีสติขึ้นมา

• "ศิษย์ขอเปลี่ยนอาจารย์" (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย